miércoles, 27 de junio de 2012

AUMENTARÁ LA MORTALIDAD EN GALICIA

La actuación política del Partido Popular con Rajoy y Feijoo a la cabeza, traerá a Galicia con casi total probabilidad un aumento de la mortalidad.

Si tenemos en cuenta la edad del mayor porcentaje de gallegos que se situan en la franja de la denominada 3ª edad, ello  representa un factor importante para que aumente la mortalidad.
Si el trato que se recibe en los Hospitales gallegos, continua degenerando, no se realizan posibles ingresos necesarios, se devuelven a casa casos para que entre en listas de espera "increibles".
Se retrasan pruebas en muchos casos por tiempo indefinido, mientras continuan cerrando camas en los Hospitales.
Mientras se esta intentando negar asistencia sanitaria a personas que llevan un tiempo residiendo en esta país. Negandoles el derecho a la Tarjeta Sanitaria.
Cuando con el medicamentazo se van a cobrar los medicamentos incluso a personas, que pagaron toda una vida para tener derecho a la gratituidad. Algunas personas probablemente tengan que dejar de pagar su vivienda o dejar de comprar pan y leche para susistir.

Esto es una indecencia. Esto no es gobernar. De que van estos señores. 

jueves, 21 de junio de 2012

FEIJOO E O PARTIDO POPULAR RECHAZAN A PARTICIPACION CIUDADANA E OS DEREITOS DEMOCRATICOS DOS GALEGOS

O PP impide o debate da ILP para a defensa e a promoción da Sanidade Púiblica promovida por SOS Sanidade Pública

Martes, 19 Xuño 2012 18:11

Ante o veto do Grupo do Partido Popular a que o Parlamento de Galicia debata a Iniciativa Lexislativo Popular e defensa do sistema sanitario público e da potenciación da Atención Primaria e en contra da súa deterioración e privatización a pesar de cumprir con todos os requisitos esixidos pola lexislación electoral e do propio Parlamento, a Plataforma SOS Sanidade Pública quere:

1.- Denunciar este comportamento antidemocrático que menospreza a vontade cidadá e vulnera a Constitución e as leis electorais que dan aos cidadáns a posibilidade de elevar ao Parlamento proposicións de lei para o seu debate e aprobación (sempre que teñan respaldo suficiente debidamente controlado pola Comisión Electoral como é o caso).

2.- Expor que a Iniciativa tivo un enorme respaldo, habendo recolleu máis de 45.000 o que supón superan con fartura as 15.000 esixidas para a súa toma en consideración polo Parlamento.

Consideramos que esta negativa pretende acalar a vontade líberamente expresada por miles de galegos que de manase voluntario mostraron o seu rexeitamento á privatización e apoian os seus sistema sanitario público. O PP non acepta manter un debate que deixaría novamente en evidencia a súa intención de desmantelar e privatizar a sanidade pública galega para entregala a grupos empresariais, bancos e aseguradoras privadas afíns aos seus intereses.

A Plataforma SOS fai un chamamento á cidadá para que esixa a este partido que acepte as regras da democracia e anuncia que convocara no seu momento as mobilizacións oportunas para conseguilo.

_______________________________________________________________
Mais informacións:

El Grupo Popular del Parlamento de Galicia ha utilizado su mayoría absoluta para vetar el debate en el Parlamento de Galicia de la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma SOS Sanidad Pública contra la privatización de los centros sanitarios y a favor de la gestión pública de los mismos y de la potenciación de la Atención Primaria (en situación de precariedad incompatible con el funcionamiento racional y eficiente del sistema sanitario).

A Iniciativa Legislativa Popular ha reunido todos los requisitos legales exigidos por el Parlamento y la Comisión Electoral para su presentación y trámite y estuvo respaldada por más de 45 firmas perfectamente acreditadas en apoyo de la misma

Esta decisión muestra

- El talante antidemocrático y autoritario del Partido que se atreve a bloquear un mecanismo de participación social reconocido y regulado por la Constitución Española y polo ordenamiento jurídico gallego.

- El temor a que la ciudadanía conozca el proceso de privatización y deterioro de la sanidad pública gallega perpetrado polo Gobierno de la Xunta de Galicia por las serias consecuencias electorales que pode tener para el PP.

La Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública exige al Grupo Popular que acepte el debate democrático de la Iniciativa en el Parlamento y retire lo veto a la tramitación de la misma, en caso a Plataforma contrario convocará a la ciudadanía gallega a mostrar su repulsa a un comportamiento tan prepotente y antidemocrático.

Es peligroso para la convivencia despreciar la voluntad y el esfuerzo de miles de gallegos que ejercieron su derecho democrático a expresarse y a presentar sus propuestas al Parlamento de su Comunidad Autónoma para su debate y posible aprobación

Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública
20 de junio de 2012
_______________________________________________________________

Vayase xá Sr. Feijoo, añadido a non facer nada, a sua política anti-democratica está chea de dudas.
Ciudadano de Lugo


lunes, 18 de junio de 2012

RAJOY NO ES CAPAZ. ESTA BATALLA TENEMOS QUE GANARLA LOS ESPANOLES, NO COMPRES PRODUCTOS ALEMANES

Rajoy, ha demostrado en el medio año que lleva como Presidente del Gobierno, que no es capaz de sacar adelante este país. Todas sus medidas le ha retornado rebotadas e inútiles. Europa no le considera y mucho menos las agencias de valoración.
Ha tomado desastrosas medidas contra los trabajadores en la ciudadanía que fue quien le aupo al puesto (eso sí, ocultando sus  ideas  y pretensiones y actuando en contra de su programa electoral  - no nos ha respetado, por ello él ahora no merece nada-). 

Pero de esta guerra, podemos salir los españolitos unidos, ¿como? : No  comprando ningún producto que tenga su origen en Alemania, véase: Coches, motos, Televisores, Neveras, Lavadoras, Lavavajillas, Aspiradores, sistemas de ordeño y frío, ascensores, maquinas de jardín, maquinaria agrícola, camiones y maquinaria industrial, productos siderúrgicos, material de laboratorio, productos alimentarios en resumen  nada alemán.
Esta es la batalla que tenemos que ganar, para bajarle los humos a la Sra. Merkel y evitar así que gane la 3ª batalla europea o mundial (sin armas, pero con inteligencia) Alemania no puede gobernar Europa. Alemania no puede pagar su deuda al 1% y nosotros al 7 %.

BOLETÍN Nº 5 - DA PLATAFORMA POLA DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA DE LUGO

PLATAFORMA POLA DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA LUGO


BOLETÍN Nº 5 XUÑO 2012

De novo, a Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Lugo (PDSP) elabora un boletín informativo para informar cun pouco de orde das múltiples decisións tomadas nos últimos meses polo Goberno Español e mais polo Goberno Galego, do que é presidente o Sr. Rodríguez Feijoo, decisións que teñen coma primordial obxectivo privatizar a sanidade pública e facer aínda máis difícil a vida aos colectivos menos favorecidos da nosa sociedade, é dicir, cidadáns con poucos recursos econó-micos, xóvenes maiores de 26 anos sen traballo, pensio-nistas,     enfermos crónicos, inmigrantes…

A PDSP de Lugo considera que o Goberno Galego e o campión do efecto “disuasorio”, xa que en Lugo, nalgunhas especialidades, estanse a dar citas médicas para o ano 2013, feito que desalenta e aflixe a calquera doente. Diante deste problema, é lóxico que os enfermos acudan ao servizo de urxencias do Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), servizo dende o que, na maioría dos casos, son enviados ao seu domicilio e, outravolta, remitidos ao especia-lista, co que os doentes volven verse encadeados ás interminables listas de espera, así que, moi probablemente, diante das dores e dificultades da doenza que sufren e teñen que soportar, acudirán de novo o servizo de urxencias... Dramático!

A ninguén se lle escapa que con 301 camas que van estar pechadas no verán, os problemas, en lugar de resolverse, incrementaránse:

- Medrarán as listas de espera, alongarase o tempo de agarda para diagnóstico e tamén se retrasará a inclusión dos doentes nas listas de espera cirúrxica.

- Diante deste tan desolador panorama, o Sr. Xerente do HULA non ten reparo ningún en declarar que “Non hai demanda”. É obvio: a demanda está freada nas secretas listas de espera, agardando por consultas e probas auxiliares antes de chegar a unha diagnose. Acaso non sabe o Sr. Xerente que para ingresar no hospital e ocupar unha cama ten que existir previamente unha diagnose, para o que é imprescindible acudir a consulta do especialista e realizar unha serie de probas auxiliares?

Na área sanitaria de Lugo esta é, neste momento, a dramática realidade, realidade que a
propaganda institucional do goberno galego nega, facéndolle crer á cidadanía que o HULA é un espazo sanitario moi activo no que hai conferencias, congresos, reunións e incluso exposicións (algunhas financiadas por unha empresa farmacéutica de dubidoso interese para a cidadanía) na entrada do Hospital .

Mais, a verdade é ben distinta:

- As listas de espera medran

- Non hai substitucións do persoal sanitario e non sanitario

- Seguen e increméntanse os peches de camas

- Diminúen os días de descanso dos traballadores por orde do goberno do Sr. Núñez Feijóo.

En relación co tema dos novos servizos do hospital, séguese a engañar aos lucenses:

ocúltaselles, por exemplo, que no DOGA do 9 de marzo do 2012, sae a concurso a formalización da obra de remodelación para unha nova Sala de Hemodinámica no Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS). É dicir: mentres no CHUS, de Santiago, van instalar a 2ª área de Hemodinámica, no HULA, de Lugo, aínda non temos a primeira.

Convén non esquecer que na inauguración do HULA, en novembro do 2010, o Presidente de Xunta e mais a Conselleira de Sanidade (naquel momento, a Sra. Farjas) fixeron a promesa de que no intervalo dun ano, o Hospital de Lugo contaría cos servizos de Hemodinámica e

Radioterapia, que xa figuraban no proxecto inicial. O Sr. Xerente do Hospital e os políticos lucenses do PP deberían dar explicacións aos cidadáns lucenses sobre este tema.

En Atención Primaria a situación non mellora, senón que está cada vez peor:

Non hai substitucións de médicos, nin por baixas, nin por vacacións, o que xera sobrecarga laboral dos compañeiros e incremento das listas de espera para ir ao médico de cabeceira.

Os facultativos de atención primaria enfróntanse cada día a situacións realmente comprometidas. Cando derivan doentes a atención especializada, encóntranse con longas listas de espera nas especialidades, feito que os obriga a facerse cargo dos pacentes e das súas patoloxía, en moitas ocasións importantes, durante os meses que tardan en ser vistos polos especialistas. E estes traballos, imprescindíbeis, dificultan a súa práctica médica ordinaria.

Cada vez é máis pequena a capacidade resolutiva da Atención Primaria, o que xera máis esperas en especialidades e maior frustración dos profesionais, que ven con impotencia a situación.

Por último, non podemos rematar o boletín, sen facer unha breve análise das graves consecuencias que vai a ter na nosa provincia a aplicación do decreto ley 16/2012 do 20 de abril, que refrenda para todo o estado español “os recortes sanitarios”.

En primeiro lugar; Lugo ten un total de 119.876 pensionistas cunha pensión media de  616,7 €, pensionistas que van a ter que pagar os medicamentos segundo o tramo de renta, como mínimo 8 € cada mes, e como máximo 18 €. Na nosa provincia os problemas medran: á poboación envellecida e ás pensións baixas, haberá que engadirlle o pago de medicamentos, o pago de próteses, o pago de transporte sanitario non urxente (enfermos en diálise, rehabilitación, radioterapia, etc.), é dicir, cada vez máis dificultades para os nosos maiores.

En segundo lugar, o decreto anula a prestación sanitaria para os extranxeiros en situación irregular. Isto traerá graves consecuencias para estas persoas, porque que estando enfermas se lles vai negar a asistencia sanitaria. E ademais, tamén se verá afectada o resto da cidadanía, que se pode ver exposta a contaxios de enfermedades, que non estean debidamente tratadas, xa que os inmigrantes sin dereito a asistencia poden deixar de acudir aos centros de saúde ao estar en situación de “ilegais”.

Dende a PDSP queremos lembrarlle a todos os sanitarios o do Xuramento Hipocrático, que obriga a atender aos enfermos por encima de calquera outra consideración.

En próximos boletíns teremos ocasión de seguir desenvolvendo o tema dos recortes xa que son numerosos e tamén afectan ós xóvenes maiores de 26 anos e sin traballo que quedarán sen dereito a asistencia sanitaria, e terán que acreditar a súa falla de ingresos se queren seguir disfrutando da sanidade pública. Tamén estaremos atentos a ver como evoluciona a última “perla” que saíu da boca do Sr. Núñez Feijóo, en canto ao pago da comida nos hospitais por parte dos enfermos.

A PDSP chama a todos os cidadáns a unirnos e movernos xunto as organizacións que
loitan para que non nos sexa arrebatada a Sanidade Pública que daba cobertura a todos os cidadáns, sen excepcións nen exclusións, en igualdade de condicións.

Asemade, rexeitamos a voracidade das empresas privadas e dos políticos cómplices, que queren facer negocios coa sanidade, coa nosa saúde e cos nosos cartos.

Lugo, 11 xuño do 2012

domingo, 3 de junio de 2012

COGAVE reune en Lugo a casi 300 representantes vecinales de toda Galicia


Numerosas autoridades políticas, económicas y sociales asistieron a la inauguración del encuentro
Escrito por: L.R.I. (Voz de Galicia)
Lugo / La Voz 02 de junio de 2012
Inauguración del congreso en el Multiusos de la Xunta.  Cerca de 300 representantes vecinales de toda Galicia participan desde esta mañana en Lugo en el undécimo congreso de la Confederación Galega de Asociacións Veciñais (Cogave). La cita fue inaugurada en el Multiusos de la Xunta, en un acto al que asistieron numerosas autoridades políticas, económicas y sociales. El presidente en funciones de la Cogave, el lucense Jesús Vázquez, que según lo previsto será elegido nuevo responsable del movimiento vecinal gallego a lo largo de la jornada, abrió el encuentro. En la mesa presidencial estaban: el coordinador de la federación lucense, José Manuel Carballo; el presidente de Cruz Roja en Lugo, Luis Abelleira Mayor; los responsables de las federaciones Roi Xordo (Ferrol), de la de A Coruña y su área metropolitana, Castelao (Pontevedra) y Limiar (Ourense); el presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas; el director xeral de Administración Local, Norberto Uzal; el subdelegado del Gobierno en Lugo, Ramón Carballo; el presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro; el alcalde de Lugo, José López Orozco; la delegada territorial de la Xunta en Lugo, Raquel Arias; el vicepresidente executivo de la Fegamp y alcalde de Cervo, Alfonso Villares; el concelleiro de Participación Cidadá de Lugo, Francisco Fraga; el vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de Vecinos, Pablo Gerbolés; el responsable comarcal del BNG, Mario Outeiro; y los secretarios de UXT, Serafín Otero Paredes, y CC.OO., Xesús Castro.Noticias da Confederación Galega de Asociacións Veciñais "COGAVE"

Dirixido aos medios de comunicación:
COGAVE (Confederación Galega de Asociacións Veciñais, que engloba a Federacións Veciñais das catro provincias e representa a máis de 400 Asociacións Veciñais de toda Galicia), quere facer públicas as diversas reunións mantidas recentemente entre representantes da mencionada Confederación e importantes personalidades políticas.
O día 24 de Febreiro de 2012 en San Caetano celebrouse reunión con D. Alfonso Rueda Valenzuela, Conselleiro de Presidencia. Na mesma adquiríronse varios compromisos:
1º.- A Consellería contribuirá a financiar o Congreso bianual que a Confederación celebrará a principios de xuño. Nel realizaranse varias ponencias, nas cales se renovará o compromiso da organización co conxunto da veciñanza galega.
2º.- A Administración realizará por medio da EGAP 7 cursos de formación para directivos de Federacións e Asociacións, distribuídos ao longo da xeografía galega. Cada curso constará de 3 horas para nocións básicas de protocolo, 5 de contabilidade básica, 4 de arquivo e trámite de documentación, 4 de lexislación básica, 4 de pagos a Facenda e declaracións tributarias e 6 de nocións básicas de informática.
3º.- Igualmente existe o compromiso por parte da Consellería de aprobar a Lei de espectáculos neste ano 2012, na cal a Xunta recollerá as aportacións tanto da industria hostaleira coma do movemento veciñal.
Por outra banda o día 29 de Febreiro deste mesmo ano tivo lugar na sede da FEGAMP (Federación Galega de Municipios e Provincias) un encontro co Presidente da mesma para tratar fundamentalmente temas relacionados coa participación cidadá. En dita xuntanza a Confederación propuxo a creación dunha Comisión mixta para traballar de forma bilateral en aspectos tan importantes para a cidadanía como son:
- A Lei de grandes cidades
- A distribución das cidades en distritos
- A participación dos veciños na organización e xestión dos concellos
- Avanzar nos orzamentos participativos
- Dotar de contido aos Consellos sectoriais
A COGAVE quere resaltar así mesmo que as mencionadas reunións leváronse á cabo dentro do máis estrito respecto e absoluta cordialidade.
Do mesmo xeito a Organización quere comunicar que en vindeiras datas estas entrevistas terán continuidade xa que proximamente se celebrará reunión co Sr. Delegado do Goberno en Galicia, onde se abordarán temas tan importantes como son a seguridade no rural, nos barrios e nas cidades ou a colaboración coas forzas de seguridade do estado. Ademais pretendemos concertar xuntanza coa Sra. Conselleira de Sanidade para debater sobre os recortes que se están a producir, sobre as comisións de participación sanitaria,…

VECINOS Y GOBIERNO LOCAL EXIGEN A LA XUNTA QUE REMATE EL PLAN PARADAI

Escrito por La Voz de Galicia
Martes, 08 de Mayo de 2012 09:00
Noticias Lugo - Noticias F.F. V.V. Lucus Augusti de Lugo

La Plataforma Norte amenaza con promover nuevas movilizaciones

El portavoz de la Plataforma da Zona Norte, José Manuel Carballo, lanzó ayer en el salón de plenos del consistorio un claro aviso a la Xunta. Dijo que en la ejecución de la última fase del Plan Paradai, «aquela Administración que queira xogar con nós, vaise encontrar con nós na rúa». Fue durante su intervención, previa al debate de las mociones que sobre este asunto presentaron los grupos.
Como estaba anunciado, una numerosa representación de la Plataforma de la Zona Norte acudió a la sesión plenaria celebrada ayer por la corporación municipal. Habían solicitado intervenir y les fue concedido. Desplegaron una pancarta, tras la cual se situaron líderes vecinales tan conocidos como Jesús Vázquez, Valentín Arias, Fernando Rois, Jaime Gueimonde y José Manuel Carballo. Fue este el encargado de exponer los argumentos del colectivo vecinal. Lo que reclaman es lo siguiente: que se cumpla el actual convenio, y, por tanto, que en el 2012 se ejecute la obra de Ponte Paradai y Serra de Meira; en 2013, los accesos al nuevo puente por Duquesa de Lugo y Conde Fontao; en el 2014, la ejecución completa del proyecto para la Calzada das Gándaras.

Como estaba pendiente el debate de las mociones, Carballo avisó: «Queremos ver quen levanta a man a favor e quen a esconde desprezando así ó pobo de Lugo». Antes hizo una larga y detallada historia de la evolución del citado plan desde 1999 y explicó por qué es fundamental para la zona norte de la ciudad.
Exigencia institucional
Socialistas y nacionalistas presentaron una moción conjunta para conseguir un acuerdo plenario para exigir de la Xunta el cumplimiento del convenio vigente para Paradai, que se sitúa en la misma línea que la propuesta vecinal. El PP se abstuvo y la propuesta salió con los votos del PSOE y el BNG. Las argumentaciones de los distintos portavoces no aportaron nada nuevo a las ya conocidas. El PP insiste en que Orozco es el culpable del retraso y el gobierno local acusa a la Xunta de incumplir sus compromisos.

LA FEDERACION DE AA. DE VV. PIDE AL SUB-DELEGADO DEL GOBIERNO MEDIDAS CONTRA LOS OKUPAS

Escrito por Administrador
Jueves, 10 de Mayo de 2012
Noticias F.F. V.V. Lucus Augusti de Lugo

Directivos de la Federación de Asociaciones de Vecinos se entrevistaron ayer con el subdelegado del Gobierno, Ramón Carballo. El presidente de la federación, Jesús Vázquez, y el portavoz de este colectivo vecinal, Fernando Rois, señalaron tras el encuentro que expusieron a Carballo que debe plantear al delegado del Gobierno la demanda vecinal de medidas, incluidos cambios legislativos, para proteger la propiedad privada. Se referían a los cada vez más frecuentes casos de okupas, tanto en la capital como en la provincia.
Igualmente, Vázquez y Rois indicaron la conveniencia de revisar el ordenamiento jurídico con el fin de evitar que sigan en condiciones de delinquir personas con largos historiales delictivos.
Otra de la cuestiones abordadas fue la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ante los numerosos robos en viviendas, los representantes vecinales solicitaron que en la zona rural la Guardia Civil actúe como la Policía Nacional en el ámbito urbano: que se desplace a los domicilios donde se produjeron robos para tramitar las denuncias. Destacaron que entre la tercera edad residente en la zona rural hay una muy seria preocupación por los asaltos a casas.
La federación distribuirá en breve en la provincia una 5.000 folletos con los teléfonos de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.
Próximamente, habrá otra reunión de representantes vecinales de toda la provincia con el subdelegado.

La Plataforma por la defensa de la zona Norte del Concello de Lugo, perfila un otoño caliente en Paradai

La Plataforma Norte perfila un otoño caliente en Paradai


Noticias Lugo - Noticias F.F. V.V. Lucus Augusti de Lugo
Escrito por La Voz de Galicia
Sábado, 26 de Mayo de 2012 09:00

La Plataforma da Zona Norte está dispuesta a calentar el otoño lucense si la Xunta no cambia los planes que se ha trazado para la ejecución del Plan Paradai. Lo anunció ayer José Manuel Carballo, que explicó qué medidas adoptará de inmediato el citado colectivo a la vista de que el Gobierno gallego no atiende su demanda.
El primer paso será instalar una o más pancartas, con mensajes alusivos a la demanda de que se ejecuten sin más demora los tres proyectos que faltan del citado plan y de acuerdo con los presupuestos establecidos. La Xunta solo saca a licitación el nuevo puente Paradai y su conexión con Serra de Meira (ni siquiera enlaza con Carlos Azcárraga; queda la obra de la Calzada das Gándaras y la del enlace con Conde Fontao.
En el congreso que celebrará Cogave en Lugo el próximo día 2, pedirán el apoyo de todas las federaciones vecinales gallegas. Carballo anunció que colocaran carteles en distintos puntos del barrio y de su entorno con el lema «Non vinte anos máis». Igualmente le enviarán una carta al presidente Núñez Feijoo y pedirán a los portavoces parlamentarios de PP y PSOE (el BNG ya lo hizo) que presenten iniciativas sobre este asunto. Esperan que el conselleiro de Medio Ambiente visite Paradai.