viernes, 24 de junio de 2011

Yo soy 15 M

Yo #soy15m
Como parte del #15m me declaro una persona pacífica y condeno radicalmente todo tipo de violencia: la de los violentos infiltrados en nuestras manifestaciones, y la del Estado, que ha causado más dolor y heridos. Además, condeno la manipulación mediática que enfatiza la información sesgada, parcial o errónea con el propósito de demonizar a los ciudadanos.
Si me manifiesto en la calle es porque:

Mi participación como ciudadano se ha reducido a votar a listas cerradas cada cuatro años para ver cómo los representantes de los ciudadanos no respetan lo prometido en su programa.

Se hacen leyes a favor de grupos de interés en vez de hacerlas a favor del conjunto de la sociedad.

Se invierten recursos públicos para ayudar a minorías poderosas, y no a quienes están pasando situaciones desesperadas ocasionadas por la especulación financiera.

Los grandes partidos están más preocupados por mantener su poder que por ofrecer soluciones para superar esta crisis histórica.

Está a punto de firmarse un “Pacto del Euro” que consiste fundamentalmente en medidas para reducir la inversión pública en servicios esenciales.

Desde diferentes órganos del estado se ha insultado a los ciudadanos, e incluso se ha justificado el recurso a la violencia contra manifestantes pacíficos.

Como parte del #15m, acepto y respeto la diversidad ideológica del movimiento. Cuando participo en una manifestación no reclamo un régimen o una ideología en concreto, ni un modelo social no democrático, ni la eliminación de los partidos o los parlamentos. Lo que reclamo es una democracia mejor y más humana que, entre otras medidas, necesita urgentemente:

Cambios en la Ley Electoral para permitir una mejor y más directa representación de los ciudadanos en los parlamentos y una mayor participación ciudadana en las decisiones importantes.

Aprobación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para obligar a la publicación en formatos adecuados y reutilizables de todos los gastos, decisiones y reuniones con grupos de presión por parte de funcionarios y cargos públicos.

Tolerancia cero a la corrupción de candidatos y cargos públicos, y controles ciudadanos para la exigencia de responsabilidad política.

Separación clara, real y efectiva de los poderes del estado.

Control fiscal efectivo de grandes fortunas y operaciones financieras; eliminación de privilegios fiscales a cargos electos.

Políticas encaminadas a solucionar de forma efectiva los problemas hipotecarios y de vivienda.

Servicios públicos de calidad, fundamentalmente salud, justicia y educación.

Eliminación de las leyes que permiten el control administrativo de Internet. La red ha demostrado ser esencial para la libertad de expresión y para responder al peligro de manipulación mediática.

Por todas estas razones volveré a salir pacíficamente a la calle el 19 de junio, #19j.

Si estás de acuerdo, aprópiate del texto y divúlgalo.

miércoles, 22 de junio de 2011

MANIFESTACION EL JUEVES DIA 23 DE JUNIO, CON CHORIZADA INCLUIDA EN EL BARRIO "DA RESIDENCIA"

El próximo Jueves 23 de Junio a las 21:00 horas se celebrará una manifestación vecinal como todos los jueves. Se trata de una manifestación pacífica y ordenada para protestar por el retraso en la puesta en marcha de los servicios aprobados para el edificio del antiguo "Materno-Infantil". También queremos reinvindicar que no es un problema que afecte únicamente a nuestro barrio, afecta a todos. Se han eliminado varios servicios de diagnóstico del centro de la ciudad, siendo estrictamente necesario la asistencia al nuevo Hospital Lucus Augusti, por ello solicitamos la instalación ya de los servicios prometidos, entre ellos el P.A.C., Ambulatorio, Laboratorio, Consultas de Psiquiatría, Base del 061.
La manifestación se concentrará inicialmente delante de la caseta de los guardias de seguridad y terminará con una chorizada vecinal y una hoguera simbólica por la festividad de San Juan
Dicha concentración está dirigida por varias asociaciones de vecinos y comerciantes de Lugo y cuenta con el apoyo de la Plataforma Cidadanía e Saude.
Ven no te quedes en casa, Lugo es cosa de todos...  y aquí la cúpula del poder  pretende obiarnos e incumplir sus promesas, solo por interés personal y político.

BOLETÍN INFORMATIVO Nº 2 DA PLATAFORMA PARA A DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA

BOLETIN INFORMATIVO nº 2

OS “AFORROS” DA CONSELLERÍA DE SANIDADE

Nos primeiros meses do ano, arredor duns 1.500 usuarios da sanidade pública galega (doentes que reciben un tratamento de osixenoterapia domiciliaria con concentrador, doentes pulmonares, EPOC) recibiron nos seus domicilios unha circular firmada polo Secretario Provincial do Sergas, o Sr. J. Ramón Fernández González (á su vez Director Provincial do Sergas, en funcions), na que se lles comunicaba que a orden do 4 de novembro do 2010 (DOG do 16-11-2010), da Consellería de Sanidade da Xunta de Galícia, non comtempla no seu articulado a compensación económica polo consumo de auga e electricidade que se aboaba ata a fecha ós citados doentes e que ascencia a 14,46 euros mensuais , (173,72 euros anuais) razón pola que se deixará de aboar a citada cantidade a partir do dia seguinte a súa publicación.

Esta medida, demostra que en Galicia os plans de contención do gasto empezaron hai xa algún tempo dunha forma calada e sen a penas repercusión mediática: ¿quén se vai preocupar de 1500 doentes en Galícia, posiblemente alonxados entre si, sen posiblidade de protestar, enfermos crónicos, ancians con pensions ridículas....? Os médios téñenos ó tanto dos recotes que se queren poñer en marcha en Cataluña, pero, sospeitosamente dos que o PP está a impor en Galicia non falan, e levamos xá dous anos e médio sufrindo fortes recortes, a saber:

• Paralización do Plan de Mellora da Atención Primaria .
• Non renovación dos contratos os traballadores hospitalarios.
• Intento de supresión de gardas de presenza fisica de Radioloxía no Hospital Comarcal de Monforte, supresión paralizada momentáneamente debido á contestación cidadán nese municipio, auspiciada pola Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública de Monforte.
Dende o minuto un da súa toma de posesión, a Conselleira de Sanidade, Dna Pilar Farjas, calada pero moi eficazmente , e contando co silencio dos medios de comunicación (pecado oculto, pecado perdoado) está a aplicar sucesivos recortes. Dous ejemplos dan testemuño das súas malas artes:

•No verán do 2009 “reorganiza” a actividade de tarde nos hospitais. Consecuencia: no primeiro ano de aplicación fixéronse case 7000 ciruxias menos.
• A xestión das listas de espera por prioridade clínica traduciuse no incremento de nove dias no tempo médio de espera.
Por outra parte, o pasado 14 de xuño de 2011, a Conselleira presentou no Parlamento de Galicia o Plan de Prioridades Sanitárias 2011-2014, cuxa primeira frase é ademais de incongruente, a terrible premonición da desfeita que ven en camiño: “calidade é só facer o correcto, correctamente a tempo e a satisfacción do cidadán”. Cando a Sra. Conselleira dí “correctamente a tempo” supoñemos que se referirá aos sete mese que ten que esperar un doente de Traumatoloxia para ser visto pólo médico despois de pedir a cita cun volante preferente...Non obstante, o mais rechamante é que no citado Plan se identifique como prioridade na área de saúde a EPOC, en sexto lugar e por diante dos cancros de colon e de mama fimininos, ¿Como é posible que, sendo unha prioridade de saúde ( EPOC ) se lle eliminen as escasas axudas a istes doentes?. O tempo que dedicaron os técnicos en Saúde Pública en preparar este documento que a Sra. Farjas presentou no Parlamento dunha forma tan novidosa, ten un custo moi superior ao da escasas axudas que se suprimen.
Os Plans anteriores se paralizan como explicabamos ao inicio desde boletin, cós conseguintes problemas que carrexan estas decisións nos cidadans cada vez mais desprotexidos.
A mayor abondamento, asistimos diariamente a preocupantes e chamativas noticias sobre o estado da Sanidade galega e española, noticias que teñen a misión de alarmar á cidadania e, ao tempo, ir creando un clima de preocupación e medo para que a poboación acepte submisamente os recortes que xá se están a impor e outros que virán. Ocultan, cínica e perversamente, que toda esa campaña ten un único obxetivo: privatizar todos os servizos da sanidade pública, inmenso pastel económico que as empresas privadas queren controlar para enriquecerse ainda mais a costa da calidade dos servizos que logo prestarán. Isto xá aconteceu en outros países, e así lles vai. ¿Que nos agarda a nós?.
Como xá denunciamos en anteriores boletins, a Xunta de Galicia entregou a varias empresas privadas a xestión e explotación de moitos dos servizos do HLA (Hospital Lucus Augusti) : informática, lavanderia, recollida da roupa e o seu traslado, arquivo de historias clinicas, servizos de limpeza, aparcamentos, explotación de máquinas expendedoras de café e refrescos; e tamén locais de librería, perruquería, florería, etc. A entrada do hospital parecese cada dia mais a um centro comercial.
A Plataforma esixe o fin desta sangría privatizadora e destas perversas campañas de medo. E, ao tempo, demanda un debate serio e razoado sobre a sostenibilidade do sistema sanitário con todos os actores/sectores integrantes do mesmo: expertos, xestores, doentes, asociacións, profesionais etc.......A revista da Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública –SALUD 2000–, publica un articulo sobor a sostenibilidade do sistema sanitário público, que está a disposición de todos aqueles co desexen na paxina web WWW.fadsp.org

Sonora cacerolada y pitada en la zona "da Residencia" dedicadas a la sordera y desprecio de Feijoó y Farjas

Más de 500 vecinos de Lugo, convocados por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del barrio "da Residencia", con el apoyo de la Plataforma Ciudadanía e Saude, organizaron una sonora cacerolada y pitada, ante la sordera y desprecio a los vecinos de Lugo del Sr. Feijoó y de la Sra.´Farjas, que una vez más demuestran que Feijoó no quiere ser el Presidente de todos y desprecian las reivindicaciones de la ciudadanía de Lugo, al tiempo que olvidan sus promesas de servicios y dotaciones en el barrio. La manifestación discurrió por las calles del barrio, incluida la Avda. de As Americas, en donde se realizaron diversas paradas y cortes de trafico, que bloquearon por más de una hora el acceso a la ciudad por Fonte dos Ranchos.
Tendremos que empezar a controlar la previsión de visitas de estos personajes a Lugo, para en directo, recordarles su deuda y su maliciosa actitud hacia el pueblo de Lugo.
De esto tampoco deben librarse ya los responsables de su grupo político en Lugo, que tienen muchas ansias de gobierno, pero no saben o no quieren comprometerse con el pueblo.
domingo, 12 de junio de 2011

Más de 500 vecinos del barrio de la Residencia, se manifestaron en un ROSARIO reivindicativo alrededor del viejo Hospital


Mas de 500 personas se manifestaron alrededor del viejo Hospital, en un ROSARIO reivindicativo, para que se cumplan las promesas recibidas de la Conselleira de Sanidad, para generar nueva actividad en el viejo Hospital y que igualmente mantenga la actividad externa que existia en el barrio.Los manifestantes, notaron la falta de representación del Partido Popular de Lugo.Cayo Lara, vete a casa...

Cayo Lara, puedes irte a casa.
Como político, seguro que has terminado y estamos seguros que el electorado de izquierdas que os apoyo, se siente traicionado.
Es un mal fin para Izquierda Unida y no entenderemos que puedan estar en política personas que tienen solo un objetivo personal.
Así nos luce el pelo en todos los grupos y en todo Europa.

sábado, 11 de junio de 2011

Rosario a favor de la dinamización del viejo Hospital

ROSARIO (para leer y utilizar una vez al día, así como recomendar su uso diario a la clase política, que desconoce su posición respeto a la ciudadanía.

1º MISTERIO
- LA XUNTA PROMETE Y EL SERGAS NOS LA METE

TODOS: COMPLEXO-HOSPITALARIO NUESTRO
QUE ESTAS EN EL OLVIDO
SANTIFICADO SEA TU EDIFICIO
VENGA A NOSOTROS TU REFORMA
HAGASE NUESTRA VOLUNTAD
ASI EN EL MATERNO COMO EN EL XERAL
DEVUÉLVENOS EL PAN NUESTRO DE CADA DIA
Y PERDONA TANTA PASIVIDAD
DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN
Y LIBRANOS DE OTRA MANIFESTACIÓN
TODOS: DIOS TE SALVE PILAR FARJAS
LLENA ERES DE DEUDAS
FEIJOO ES CONTIGO
BENDITA ES TU GESTION
ENTRE TODAS LAS CONSELLERIAS
Y BENDITO ES EL SERGAS
DEPENDIENTE DE TI
SANTA CONSELLEIRA

RUEGA POR NOSOTROS LOS DEL BARRIO
AHORA Y EN LA HORA
HASTA EL FIN DE NUESTRO CALVARIO

TODOS: GLORIA A LA XUNTA
AL SERGAS
Y A PILAR
QUE COMO ERA DE ESPERAR
NOS LA VUELVEN A COLAR

2º MISTERIO:
LA FALTA DE HUMANIDAD DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD

TODOS: COMPEXO HOSPITALARIO NUESTRO..........
TODOS: DIOS TE SALVE PILAR FARJAS .........
TODOS: GLORIA A LA XUNTA .......

3º MISTERIO:
LAS PROPIEDADES SE DEVALUAN , LA DELINCUENCIA AUMENTA Y OROZCO NO SE DA CUENTA

TODOS: COMPLEXO HOSPITALARIO NUESTRO.....
TODOS: DIOS TE SALVE PILAR FARJAS....
TODOS: GLORIA A LA XUNTA .....

4º MISTERIO:
PARA NO PENSAR QUE NOS HAN MENTIDO QUE NOS DEN LO PROMETIDO

TODOS: COMPLEXO HOSPITALARIO NUESTRO ....
TODOS : DIOS TE SALVE PILAR FARJAS ....
TODOS : GLORIA A LA XUNTA ....

5º MISTERIO:
VECINOS Y COMERCIANTES NOTAN QUE YA NO ES COMO ANTES

TODOS: COMPLEXO HOSPITALARIO NUESTRO ....
TODOS: DIOS TE SALVE PILAR FARJAS ....
TODOS : GLORIA A LA XUNTA ......

LETANIAS-

1- EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO AYUDANOS EN ESTE MOMENTO
RUEGA POR NOSOTROS

ILUSTRÍSIMA DIPUTACIÓN SACANOS DE ESTE BAJON
RUEGA POR NOSOTROS

SEÑOR OROZCO , NOS PIDIO EL VOTO Y AHORA NO SE ACUERDA DE ESTE BARRIO REMOTO
RUEGA POR NOSOTROS

JAIME CASTIÑEIRAS QUE ESTA EN LA OPOSICIÓN , POR FAVOR TENGA COMPASIÓN
RUEGA POR NOSOTROS

SEÑORES DE B.N.G. , TRAIGANOS EL P.A.C. YA
RUEGA POR NOSOTROS

SAN NÚÑEZ FEIJOO PRESIDENTE ES USTED EL GRAN AUSENTE
RUEGA POR NOSOTROS

PILAR FARJAS , LA CONSELLEIRA QUE NOS RECIBIO , PERO DE NADA NOS SIRVIO
RUEGA POR NOSOTROS

A punto de caramelo...


El nuevo puente de Lugo, esta a punto de caramelo, ya se nota; vamos a ver si antes de fín de mes podemos circular por él.
Tendremos otra vista de Lugo y por fín un nuevo puente y nueva pasarela.

viernes, 10 de junio de 2011

Bello lugar del Miño y futura playa fluvial pública de Lugo

Esta será la ubicación de la futura playa fluvial pública, que en breve acometerán Concello y Diputación.
Será un bonito lugar de "lecer" y con unos servicios que Lugo lleva años pidiendo y que ahora Orozco y Besteiro van a hacer realidad.
También los nacionalistas del BNG tuvieron que ver en esta demanda.
A disfrutar cuanto antes, más que mejor.

miércoles, 8 de junio de 2011

Arde Lvcus - La fiesta romana de Lugo

Arde Lvcus, la gran fiesta romana de Lugo, declarada Fiesta de Interés Turístico  Gallego, llega este año a la decima edición.
Serán tres dias (17-18 y 19 de Junio), de verdadero desmadre y diversión, con distintas actividades, musica, teatro y magia.
Si aún no has estado nunca, seguro que vendrás y ya nunca más podrás faltar.
Para conocer el programa completo, entra en la dirección:

martes, 7 de junio de 2011

Esquelas

Para ver aumentado, doble click sobre la imagen.

Xeral - Calde, DESACTIVADO

Esto es lo que se encuentra Ud. si quiere buscar Xeral-Calde en la Red. Estos de la Xunta y del Sergas, se lo cargan todo. Para ellos, nada tiene interés, ni la historia del viejo Xeral - Calde; tampoco la desdicha que están sufriendo los vecinos del entorno del viejo Hospital, de la noche a la mañana allí no quedó nada, ni se esta a hacer nada de lo prometido.
Van seis meses del traslado al Lucus Augusti y todavía no hay señales de esas promesas, llamense centro de Salud, llamese PAC, llamese Laboratorio de Sanidad referente de Galicia.
Seguro que la señora Conselleira los encomienda todos los días en sus oraciones, pero alguien le está haciendo la "puñeta".
Mientras los vecinos reivindicando y exigiendo compromisos, con lo han hecho el pasado jueves día 2 de junio, convocados por la Asociación de Comerciantes Residencia de Lugo y la Plataforma Ciudadanía e Saude, en donde se concentraron más de 300 personas que cortaron el trafico y corearon distintas consignas reivindicativas.
Y como nada se ha movido hasta el momento, este jueves volverá a haber concentración y manifestación alrededor del viejo hospital.
A continuación podéis ver la convocatoria para este

JUEVES 9 DE JUNIO
 9 TARDE

Les informamos que el próximo Jueves 9 de Junio a las 21:00 h se celebrará la segunda concentración vecinal. Se trata de una manifestación pacífica y ordenada para protestar por el retraso en la puesta en marcha de los servicios aprobados para el edificio del antiguo "Materno-Infantil". También queremos reivindicar que no es un problema que afecte únicamente a nuestro barrio, afecta a todos. Se han eliminado varios servicios de diagnóstico del centro de la ciudad, siendo estrictamente necesario la asistencia al nuevo Hospital Lucus Augusti, por ello solicitamos la instalación ya de los servicios prometidos, entre ellos el P.A.C., Ambulatorio, Laboratorio, Consultas de Psiquiatría, Base del 061.
La manifestación partirá inicialmente desde la caseta de los guardias de seguridad y dará la vuelta a toda la antigua residencia, como si de un velatorio se tratase.
Dicha concentración está dirigida por la comisión creada para la creación de la Asociación de Comerciantes Residencia Lugo (ASCORELU) y cuenta con el apoyo de la Plataforma Cidadanía e Saude.
Queremos matizar que la hora correcta de la manifestación son las 21:00 h y no las 22:00 h tal y como se comunicó por error en el transcurso de la primera concentración.
Muchas gracias
Asociación de Comerciantes Residencia Lugo (ASCORELU)
Plataforma Ciudadanía e Saude
Todos a apoyar, Lugo es cosa de todos...