viernes, 22 de febrero de 2013

PLATAFORMA POLA DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA LUGO

PLATAFORMA POLA DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA LUGO


PLATAFORMA POLA DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA LUGO

 
BOLETÍN RESUMO DE 2012


E obvio: este boletín resumo non pode ser nada optimista, xa que o 2012 foi un ano de
grandes perdas de dereitos sociais, tanto para o persoal sanitario como para os pacientes en todo
o estado, debido ás leis aprobadas polo goberno do PP, leis que están a ser aplicadas en Galiza e, consecuentemente, na nosa provincia e na nosa área sanitaria.
O Real Decreto 16/2012 do 20 de abril supuxo o ataque máis brutal perpetrado contra a Sanidade Pública nos últimos anos, xa que deu vía libre a:

* Copagos na prestación farmacéutica.
* Pago do transporte sanitario non urxente.
* Pago de proteses.
* Pago de productos dietéticos.
* Non atención a inmigrantes
* Exclusión da asistencia sanitaria pública aos maiores de 26 anos que non teñan S.S.
Nunha provincia como a nosa, con máis pensionistas que persoal activo, estas medidas
son gravemente prexudiciais para os máis débiles economicamente (a gran maioría dos pensionistas
lugueses, que teñen pensións baixas), para os enfermos crónicos, para os que non teñen traballo (maiores de 26 anos) e para os inmigrantes sen papeis.
Ao tempo, aos traballadores sanitarios rebaixóuselles o salario, suprimíuselles a paga extraordinaria de decembro 2012 e están a descontarlles nas nóminas ménsuais as baixas por enfermidade!!!
A maior abondamento, non se substitúe ao persoal sanitario e non sanitario, tanto en atención primaria como en especializada, polo que aumenta a carga de traballo, aumento que repercute directa e moi negativamente na calidade da asistencia sanitaria que se presta aos lucenses.
No HULA comezou a aplicarse a xubilación obrigatoria aos 65 anos. E dado que nos últimos meses están a producirse bastantes xubilacións de médicos especialistas, dende a PDSP estaremos vixiantes para ver que se vai facer coas prazas que quedan vacantes. Sospeitamos que, coa desculpa da crise, estas prazas van ser amortizadas, polo que as plantillas, xa de por sí escasas, se verán aínda máis mermadas.
As promesas feitas aos vecinos do barrio da Residencia por parte dos políticos do PP e pola onsellería de Sanidade (promesas que supoñían levar servizos sanitarios para os edificios do antigo Xeral e o Materno infantil) seguen sen ser cumpridas: a única actuación realizada polo momento foi o traslado de Psiquiatría para o antigo edificio da Escola de Enfermería, pero os outros edificios seguen  baleiros, e deteriorándose.
Sobre o prometido Laboratorio de Saúde Pública o que hoxe sabemos é que comenzaron as obras de ampliación na mesma ubicación dos últimos anos, na antiga Delegación de Sanidade da rúa Montevideo. Para cando o traslado?
Das 301 camas pechadas no verán pasado que, segundo dixo o Sr. Xerente, non se utilizaron “por falta de demanda” (¡?), a día de hoxe seguen pechadas unhas 210. Por qué? E que non hai listas de espera cirúrxicas?
Por desgraza para os lucenses, si hai listas de espera, que dende fai máis de catro anos non paran de medrar. As causas son obvias: se o persoal sanitario diminúe por mor das xubilacións, se as baixas por enfermidade non son cubertas e se dende a Consellería non se crean programas ou se toman medidas para loitar contra as listas de espera, a lóxica consecuencia, como moi ben sabedes porque o están a sufrir día  tras día) os cidadáns lucenses, é o continuo   

alongamento/crecemento das listas de espera en todas as especialidades.
Durante o ano 2012 os servizos de Hemodinámica, Radioterapia e Medicina Nuclear, prometidos polo Sr. Núñez Feijoo en novembro 2010 no acto da inauguración do HULA, seguiron ausentes e en paradeiro descoñecido.
Foi necesario que acudira a dar unha charla ao HULA un prestixioso cardiólogo da Coruña
e que afirmase que o tempo de atención aos infartados en Lugo dobra o dos infartados na
Coruña, para que algunhas conciencias espertaran e para que nos medios lugueses se
comezase a falar destas e doutras carencias.
Se a desculpa para non poñer en funcionamento no HULA os servizos de Hemodinámica, Radioterapia e Medicina Nuclear é a crise, a PDSP de Lugo, demanda a atención da cidadanía sobre os gastos de privatizacións de servizos e concertos con empresas privadas para os que houbo e segue a haber cartos.

Velaí os custes das privatizacións de 2011
Privatizacións Euros
Lavandería 304.000
Transporte 440.000
Limpeza 9.953.932
Fisioterapia e Logopedia 1.543. 590
Concertos empresas privadas 11.713.400
Concertos que asumiu o HULA 3.400.000

É dicir, ao longo de 2011, e soamente na área sanitaria de Lugo centro, a Consellería de Sanidade privatizou servizos por
27.355.352 euros (equivalentes a 4.320.000.000 das antigas pesetas. Unha millonada!).
 
E as privatizacións seguiron en 2012         
Segundo a denuncia feita pola CIG, o 14 de novembro de 2012, saíu publicado no DOUE o
concerto para adxudicar o mantemento integral do equipamento electromédico e outro equipamento por un valor 33.892.225,84 euros

A denuncia, feita polo sindicato CIG, engadía: “no HULA existe xa un equipamento composto por catro traballadores que veñen desenrolando este cometido con plena satisfacción e competencia, destacando o tempo de resposta ante as chamadas e o alto índice de resolución de incidencias"

Á luz destas evidencias, custa crer que sexa o “AFORRO” a razón que levou á Consellería de Sanidade a realizar esta nova privatización.

No DOG do 12/10/2012 saíu a concurso a dixitalización das historias clínicas do HULA por un valor de  2.953.220,34 euros

No DOG 12/12/2012 anunciouse a formalización do contrato do servizo de mantemento do equipamento informático nos centros integrados deste complexo hospitalario (HULA), por un valor de  195.148 euros.

Coñecemos datos de pagos feitos pola Dirección Provincial do Sergas a sanatorios privados da provincia, doutras provincias galegas e de fora de Galiza, pagos que suman arredor de 500.000 euros mensuais, ou sexa, uns 6.000.000 euros por ano (é dicir, uns 1.000.000.000 das antigas pesetas).

Como é posibel que, cando os lucenses reclamamos os servizos de Hemodinámica, Radioterapia e Medicina Nuclear, tan básicos como necesarios para nós, se nos diga que non hai cartos? Cartos hai, é evidente, pero non para mellorar a calidade sanitaria dos lucenses. O que non hai, por parte dos responsábeis da Consellería de Sanidade nin do goberno da Xunta de Galiza, é ningún interese e aínda menos  vontade política de dotar o HULA destes servizos, básicos, necesarios e imprescindíbeis,  servizos que a PDSP de Lugo demanda e esixe  firmemente en todos os seus boletíns.
 
OUTROS  PLANOS SANITARIOS

ATENCIÓN PRIMARIA
De todos é sabido que cando hai recortes nos
orzamentos e nos dereitos dos traballadores, a

Atención Primaria é a primeira en resentirse.

Na nosa área xa hai tempo que os

traballadores da Atención Primaria saben o que

supón e conleva que non se substitúa aos

facultativos nin ao resto do persoal: sobrecarga

de traballo, feito que repercute negativamente

tanto nos propios traballadores como na calidade

da asistencia aos doentes.

No ano 2012 foron trasladados os pediatras

do Centro de Saúde de “A Milagrosa” para o

Centro de Especialidades. Isto, ademais de

supor unha incomodidade para as nais, pais e

nenos, provocou desequilibrios e rupturas no

funcionamento dun equipo de Atención Primaria

ao separar físicamente unhas consultas doutras.
VACINAS DA GRIPE
As vacinas antigripais que tiveron que ser

retiradas (o 20% das que estaban a disposición


 
 
para a campaña antigripal en España), eran
fabricadas por a compañía Novartis e o seu
nome era CHIROMAS. No momento da súa
paralización en Galiza ían postas 25.443 doses,
das que 4.804 correspondían a Lugo. A
inmobilización da mercancía debeuse á
“presencia anómala de partículas flotantes
blancas” nas xiringas precargadas de vacinas.
Non deixa de ser curioso, e preocupante,
que ningunha autoridade sanitaria saíra a dar
explicacións aos cidadáns e que esta grave
noticia pasara desapercibida como se o tema fose
banal, para algún medio de comunicación.
Diante deste situación, anómala e
preocupante, a PLATAFORMA pregúntase:


±

Que compromiso de calidade fixa a
Administración para a adquisición de vacinas?


±

Non é posíbel detectar problemas como
acontecido antes de iniciar a Campaña?


DEMANDAS DA PDSP DE LUGO


Pechamos este boletín resumo de 2012, ano
realmente infausto para a Sanidade Galega e
Estatal, coas seguintes esixencias e suxestións
dirixidas ao Sr. Presidente da Xunta e á Sra.
Conselleira de Sanidade:
1ª.- Abran xa as camas pechadas no HULA
2ª.- Activen programas e medidas para baixar e
reducir sensibelmente as dramáticas listas de
espera de consultas e de cirurxía.
3ª.- Cubran o 100% das prazas do persoal
sanitario e non sanitario que se xubila
obrigatoriamente aos 65 ou por calquera outra
razón..
4ª.- Poñan fin ás políticas de recortes,
desmantelamento e descapitalización do sistema
sanitario público. E deixen de utilizar o tema
sanitario para facer demagoxia política.
5ª.- E por último, explíquenlle aos cidadáns
como se gasta o diñeiro público en concertos con
empresas privadas, e, sobre todo, que razóns os
levan a ceder e entregar a empresas privadas
moitos servizos que se estaban ou están a prestar
na sanidade pública con tan reducidos custes
como excelente eficacia e calidade polo persoal
dos centros sanitarios, porque os custes
millonarios desas privatizacións non se poden
xustificar coa palabra AFORRO, porque son un
completo e total despilfarro.

miércoles, 9 de enero de 2013

Tenemos la sospecha de que el Sr. Barreiro pueda estar en la inopia

Después de leer el comentario del Sr. Barreiro "Presidente del PP de Lugo", cuando dice que el PSOE está detrás de la convocatoria del próximo día 20 en Lugo para reclamar las especialidades de Hemodinámica, Radioterapia y Medicina Nuclear, sospechamos que éste  Sr. pueda estar en la inopia (estar en la inopia loc. col. No enterarse de lo que sucede en el entorno, sobre todo cuando es algo conocido por los demás ).
Esta claro que en esta ocasión sus "topos" no funcionan y que como en otras muchas ocasiones, no está enterado de nada o no quiere estar.
Barreiro, entendemos que aunque el diga estar dispuesto a hablar, el no tiene nada que resolver en esta materia, ya que los ciudadanos de Lugo empezamos a tener muy claro que con él y con sus más próximos en Lugo,  se pierde el tiempo en cualquier negociación y que probablemente su interés por la ciudad y la provincia es minúsculo.
Dice defender claramente la implantación de Hemodinámica, cuando esto no es verdadero, ya que sus colaboradores en el "Concello" de Lugo (la Sra. Amigo) y el la Diputación (el Sr. Pensado) han votado en contra de solicitar de la Xunta de Galicia su implantación. Lo mismo han hecho en la votaciones habidas en el Parlamento de Galicia votando en contra.
También le debe de quedar claro, que los ciudadanos de Lugo vamos a luchar no para que se implante Hemodinámica solamente como Ud. quiere hacer ver ahora  " desde que le ve las orejas al lobo", Radioterapia y Medicina Nuclear, estas últimas unidades ni siquiera ahora pasan por su memoria.
Nada más Sr. Barreiro, vaya Ud. al Senado y haga algo positivo por Lugo.

lunes, 7 de enero de 2013

Lugo se mueve para que se dote el HULA

Lugo se mueve para lograr las dotaciones del Hula que Feijoo y la Xunta quieren negarnos.
Cada día que pasa, son más los colectivos del movimiento vecinal de Lugo, colectivos sociales y asociaciones de ayuda al enfermo, que manifiestan su compromiso de apoyo a la concentración y acto de entrega de una misiva al Presidente de la Xunta de Galicia, exigiendo ya en el HULA, Hemodinámica, Radioterapia y Medicina Nuclear; tendrá lugar el próximo día 20 del presente mes en las inmediaciones del Recinto Ferial.
Esta misiva con todas sus exigencias "que recibe aportaciones de todos los ciudadanos de Lugo", será leída en dicho acto.
Tu salud y la de tu familia y amigos, es cosa tuya, no lo dejes en manos de quien no nos considera, unete y exige. Solo así conseguiremos el fin, que ningún familiar o amigo se muera de peregrinación por las carreteras.

sábado, 5 de enero de 2013

Concentracion ante el congreso del PP, para exigir servicios en el HULA

Concentracion ante el congreso del PP, para exigir servicios en el HULA, dia 20 de enero de 2013 a la 12 horas, no faltes.
Por favor no lleves pancartas, manifiestate con el máximo civismo y olvida planteamientos políticos.

Mas información en el siguiente link:
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2013/01/05/concentracion-ante-congreso-pp-exigir-servicios-hula/0003_201301L5C19913.htm

domingo, 9 de diciembre de 2012

¿QUE INTERESES OCULTOS, EXISTEN PARA NO DOTAR EL HULA DE: HEMODINAMICA, RADIOTERAPIA Y MEDICINA NUCLEAR


MILES DE CIUDADANOS DE LUGO SE PREGUNTAN ¿QUE INTERESES OCULTOS EXISTEN PARA NO DOTAR EL HULA DE: HEMODINAMICA, RADIOTERAPIA Y MEDICINA NUCLEAR.
Las plataformas ciudadanas “Por la Defensa da Zona Norte” y “Ciudadanía e Sacude”, ponen voz a miles de lucenses que se preguntan ¿Cuáles son los intereses ocultos que tiene la Consellería de Sanidade para que después de 2 años de la inauguración del HULA, no se hayan puesto en marcha los servicios de Hemodinámica, Radioterapia y Medicina Nuclear y no les preocupan las muertes que tienen lugar por su carencia? Estamos seguros que todos los ciudadanos de Lugo hemos pagado para gozar de ellos en pro de nuestro bienestar y nuestra vida.
La carencia de estas especialidades comprometidas por el propio Presidente de la Xunta de Galicia hace más de 2 años, está obligando a desplazar pacientes a la Coruña o Santiago en ambulancias con condiciones inaceptables y que dado la carencia de servicios, pueden provocar el fallecimiento del desplazado en dichos trayectos de ida y vuelta. Se utilizan ambulancias que en la mayor parte de los casos llevan más de un paciente, sin ser equipos medicalizados y en los que el viaje se realiza sin el acompañamiento de un médico especialista.
Como decía un personaje importante del PP de Orense en la pasada etapa pre-electoral  yo lo conseguí sacando la gente a la calle y ahora Orense tiene servicios de Hemodinámica”.

Ya sabemos a la vista de estas opiniones, lo que nos resta a los ciudadanos de Lugo, que aún creíamos en las promesas del Sr. Feijoo; salir a la calle.
Por ello, estas dos Plataformas, vamos a promover que los ciudadanos salgan a la calle para defender la salud  y la vida. Vamos a pedir a los lucenses que inunden la Conselleria y el despacho del Presidente Sr. Feijoo de telegramas y e-mail, reclamando estos servicios y que cumplan sus promesas. Vamos a promover que los portavoces de los Grupos políticos con interés en esta materia, lo lleven a la cámara autonómica. Interesaremos la intervención de la UE. Solicitaremos una entrevista con la Conselleira responsable de Sanidad, para requerirle una solución inmediata a este abandono sanitario.
No vamos a permitir que los servicios de urgencias y observación del HULA, sigan utilizándose como lugares de hospitalización (sin los mínimos servicios y la intimidad requerida), por no abrir las camas de hospitalización cerradas por criterios economicistas.
Reclamamos la convocatoria de las Comisiones Sanitarias de Participación ciudadana, que no son convocadas desde que Preside el  Gobierno el Sr. Feijoo y gerencia el Hospital Francisco Vilanova; es claro que quieren trabajar de espaldas a la ciudadanía y no cuentan con la participación democrática de los representantes del pueblo en dichos entes de control.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Todos hemos ganado...

 
Obama, ha sido reelegido Presidente de los Estados Unidos por cuatro años más. Obama ha ganado, pero creemos que todos los demócratas del mundo hemos ganado.

Le consideramos sumamente capaz de ser un buen arbitro mundial. Es un hombre de bien, que se comunica desde el centro del corazón, no necesita libreta ni apuntes, todo está en su mente. Enhorabuena OBAMA.

sábado, 27 de octubre de 2012

En Lugo, las compañias eléctricas campan a sus anchas, ante la falta de control por parte de la Administración.

En Lugo, las compañias eléctricas, campan a sus anchas, ante la falta de un control por parte de la Administración (véase Delegaciones de Industria y Energía).
En los últimos tiempos ciudadanos de Lugo sufren cortes en el suministro de energia, ordenados por las comercializadoras, que actúan de forma prepotente, odenando el corte sin notificación previa al interesado y sospechamos que sin comunicación a los servicios de la Consellería de Industria.
Hemos estado en contacto con ciudadanos a los que se le corto el suministro por un error en la orden y en donde se tarda en subsanar el problema más de tres días. Conocemos algún caso en el que el cliente realizó de forma correcta el cambio de su entidad de pago y que por error de no anotarlo de forma correcta la compañía corta la energía si la antigua entidad no se hace cargo de domiciliar el pago.
Tenemos igualmente conocimiento de personas o entidades que después de solicitar un alta de la  forma  exigida por el comercializador, tardan más de 45 día en conectara el servicio.
Ante estas situaciones, nos cabe preguntar en voz alta:
¡CUAL ES LA FORMA Y CUAL EL TRABAJO DEL RESPONSABLE DE LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA EN LUGO? ¿EJECUTA SU TRABAJO O ATIENDE DE FORMA PREFERENTE A LAS COMERCIALIZADORAS?.
¿CUAL ES EL PUNTO DE COBRO DE LOS RECIBOS DE ENERGÍA; ENTENDEMOS QUE EL PUNTO DE COBRO Y CON GESTIÓN DIRECTA, ES EL PUNTO DE SUMINISTRO?
Precisamos que alguien nos aclare también cuales son los derechos del consumidor en estos aspectos y cuales los plazos, ante las comercializadoras eléctricas.

RAJOY, Responsable de infringir la Constitución Española, a sabiendas.

Si señores, Rajoy responsable de incumplir  la Constitución Española y de faltar a su juramento como Presidente del Gobierno.
 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Artículo 47.-Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
 
Los desahucios generalizados con las personas que se han quedado sin ingresos, y que realizan entidades bajo sospecha jurídica, son también de su responsabilidad.
No protege al débil y además apoya al que presumiblemente ha delinquido, sin respetar este articulo Constitucional.
El Tribunal Constitucional, como mayor garante de la normativa española, debería actuar de oficio y de forma inmediata.

Increible parafernalia del PP, para inaugurar 7 km. del vial Sarria-Monforte en tiempos de crisis

De increíble tenemos que calificar la parafernalia del Sr. Feijoo y otros miembros del Partido Popular, con motivo de la inauguración de 7 km. del vial Sarria-Monforte.
Al menos 25 personas de su grupo político estuvieron allí, con numerosos vehículos oficiales, para sacarse la foto, incluso en dirección prohibida del sentido de circulación previsto.
¡Esto no tiene remedio! En épocas de crisis y de ajuste de cinturón para el ciudadano, ellos siguen dilapidando dinero preciso especialmente para Sanidad y Educación.
¿Podremos algún día pedirles responsabilidad?

viernes, 19 de octubre de 2012

MOMENTO DECISIVO PARA O FUTURO DA SANIDADE PÚBLICA EN GALICIA

PLATAFORMA POLA DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA LUGO
BOLETÍN Nº 5 XUÑO 2012
 
Estamos a vivir un momento decisivo para o futuro da Sanidade Pública en Galiza, e por conseguinte na nosa provincia.
Nas eleccións autonómicas, que se celebrarán o día 21, os galegos e as galegas  imos elixir aos políticos que nos van a gobernar durante os próximos 4 anos.       
Nas nosas mans está o voto, que debe ser reflexivo. Todos sabemos que a única maneira de que non continúe o progresivo deterioro á que foi sometida á Sanidade
Pública de Galicia nos pasados catro anos é dar o noso apoio aos partidos políticos que leven no seu programa a súa defensa e mellora, é dicir, aqueles que se comprometan
a investir nela para mantela e mellorala.
Nas nosas mans está. Tamén nas nosas mans está a posibilidade de esixir que cumpran o prometido.
Nestes últimos 4 anos o que estivo a acontecer coa Sanidade Pública de Galicia foi realmente moi preocupante. Por unha banda, sufrimos as duras medidas probadas polo goberno de Madrid:

Copago.

Recortes.

Non asistencia a inmigrantes. 

Diminución dos dereitos dos traballadores:

1.- Recortes salariais por baixas por enfermidades.
2.-Supresión da paga extraordinaria de decembro.
3.- Empeoramento das condicións de traballo pola rebaixa dos días de descanso, non substitución de baixas, non substitución das vacacións...
A maior abondamento, en Lugo, as promesas incumpridas por parte da Consellería de Sanidade son unas cantas:
1.- En novembro cúmprese o segundo aniversario da apertura do HULA, e seguimos agardando polos requeteprometidos servizos de Radioterapia, Medicina Núclear e Hemodinámica.
2.- A Conselleira de Sanidade, con falsas e arteiras promesas, conseguiu que os veciños do barrio lugués da Residencia pararan as súas mobilizacións. Mais, a realidade é que ata hoxe o único que a
Consellería fixo foi trasladar a Unidade de Psiquiatría para o edificio da antiga escola de enfermería; pero nada se sabe do PAC nin do Desdobramento do Centro de saúde da Milagrosa.
Pola contra, sábese que non vai a ser trasladado o laboratorio de Saúde pública, que continuará na súa actual localización en Sanidade.
3.- Negativa e sorprendentemente, os pediatras do Centro de Saúde da Milagrosa foron trasladados ao antigo Centro de Especialidades a pasar consulta coa 

conseguinte incomodidade para os nenos/as

os seus pais. Ademais, este traslado supón una ruptura co funcionamento dun equipo de atención primaria, no que se realizan sesións clínicas e reunións de todos os traballadores, que repercuten directamente na calidade asistencial.
4.- As camas pechadas no HULA durante o verán, non foron postas en funcionamento ao acabar este. Namentres. as listas de espera disparánse aínda que o señor Xerente e a Conselleira o sigan negando.
5.- Pese ao hermetismo que rodea as listas de espera, sabemos que a realidade é ben distinta da que nos contan. Os datos reais son moi distintos oas que eles dan. A saber:

Vascular: 1ª consulta, novembro 2013.
Traumatoloxía: marzo-abril 2013.
O.R.L: marzo-abril 2013.
Colonoscopias: preferentes, marzo 2013.

Neuroloxia. setembro  2013

Xeriatría: decembro 2013.

6.- De novo houbo que chamarlle a atención ao Sr. Xerente pola propaganda institucional vertida nas pantallas de consultas externas.
É hora de que respecten a traballadores é a usuarios! Deixen de utilizar as pantallas informativas para facer propaganda.
Empréguenas para falar de prevención, de educación sanitaria, de hixiene, pero non nos conten cousas que non teñen que ver coa atención sanitaria nin cos doentes.
7.- As xubilacións obrigatorias que se están a facer (por cumpriren os sanitarios 65 anos), teñen como consecuencia inmediata reducir as plantillas, xa de por sí escasas; e por riba, non hai ningunha garantía de que esas prazas que quedan vacantes sexan cubertas, coa desculpa dos recortes.
No HULA van ser obrigadamente xubilados (nunha medida aplicada con premura) un número elevado de especialistas, repercut indo moi negativamente tal feito na calidade da atención sanitaria que se presta aos lucenses.
Despedimos este boletín cun chamamento a todos os cidadáns lucenses, e preferentemente aos que recibides o noso boletín: se queremos preservar e mellorar os servicios públicos (neste caso a Sanidade) cómpre apoiar aos partidos que defendan de verdade (e non de palabra) estes nosos,
primordiais e irrenunciables obxectivos.
Debemos, consecuentemente, non apoiar aos que levan anos, por unha banda, convertindo a Sanidade Pública de Galicia nun lucrativo negocio en mans de empresas privadas, e por outra, establecendo
diferencias entre a poboación, ben no acceso a esta Sanidade Pública, ben pola súa situación laboral ou pola súa orixe.

P.D.S.P

martes, 16 de octubre de 2012

LO QUE HAY QUE HACER PARA GANARSE LA VIDA

Lo que hay que hacer para ganarse la vida. no pude comprobar cuanto tiempo este mimo, pueden mantenerse en la misma posición, pero de verdad no soy capaz de valorar el esfuerzo físico que estas posturas requieren. ¿No estaría mejor sentando en el banco?

lunes, 15 de octubre de 2012

EL PRÓXIMO AÑO, TE PUEDES QUEDAR SIN PLAYA

Si se cumplen los pronósticos de Feijoo ante los pescadores, si el próximo año no se pescan mas merluzas, pueden estas llegar a la playa y comerte los pies.
¡Que cabeza¡
¡Que hombre más avanzado, esto si que es gestión!

domingo, 7 de octubre de 2012

Ven a Lugo, ven a comer el pulpo, ven al San Froilan...

Ven a Lugo, ven a comer el pulpo. Estamos de San Froilan, la mejor fiesta gallega. Diselo también a tus amigos...

domingo, 12 de agosto de 2012

¿Que hacen Rubalcaba y Pachi Vázquez?

A la vista de lo que acontece en este país en los últimos tiempos, tenemos que preguntarnos, ¿que hacen Rubalcaba y Pachi Vázquez? -acaso algo más que cobrar como lideres de la oposición.
Entendemos que ante lo que acontece en este país, tenían que dejar aparte su interés, su cobardía y tirar del carro de la ciudadanía, para que este país no se vaya al tacho.
No entendemos que puedan estar siendo complices de tanto pisoteo de derechos civiles, muchos de ellos ganados a pulso y con el sudor de cada uno de los españoles, para que llegue alguien que no respete nada y  además pretenda legislar en pro de sus interés personales y partidistas.
Si no sois capaces, dar un paso al frente y presentar vuestra dimisión.

Tabla de sanciones Concello de Lugo

El Gobierno Municipal de Lugo, ha hecho pública su intención de incrementar de forma desorbitada la cuantía de la mayor parte de las sanciones de trafico.
Esta medida, además de impopular y desmesurada, obligará al movimiento ciudadano a platarle cara al gobierno bi-partito dirigido por el Sr. Orozco.
No es preciso, no es el momento. Si no llegan los impuestos actuales, que bajen en gastos POLÍTICOS.

Médicos y objeción de conciencia

Hoy nos hemos enterado por los medios de comunicación de la postura de objeción de conciencia tomada por médicos de Lugo, entre los que se encuentran Zita Mendez, Chus Mendez, Benjamín Abarca, y otros, ante la postura del Gobierno, de no prestar atención sanitaria a los ciudadanos extranjeros, residentes en España y que carecen de papeles.
Nuestro apoyo a su postura y los mayores elogios a estas personas que con un criterio legal, razonable y caritativo atienden de forma libre estas personas, ya que entendemos que ningún gobierno ¿democratico?, puede impedir la acción de caridad con nuestros semejantes.

No me cobres el IVA y serás mi peluquero

Este parece ser que será uno de los lemas que se pronunciaran a las puertas de las peluquerías o de cualquier otro negocio. Por ello no nos extraña la denuncia de los empresarios del sector.
Es claro, que este tipo de servicios, no puede pasar de un 8 % al 21 %, por antojo del Sr. Rajoy y Sr. Montoro.
Por ello, el dinero negro circulará en mayor cuantía, al tiempo que las ideas recaudatorias de estos señores se verán fustradas.
De todos modos, en mi casa ya nos equipamos de cortadora de pelo, de tijeras y de todo lo preciso. Lo importante, no pagar lo que no debemos, para que ellos vivan como marajas...

miércoles, 25 de julio de 2012

PACTO DE PRECIOS DE LA INDUSTRIA LACTEA

Según aparece reflejado en la prensa, el Estado investiga al menos a seis compañias lácteas ante la posibilidad de que estas hayan pactados precios; según distintos medios, las compañias investigadas so: Nestle, Puleva, Danone, Pasqual, Central Lechera y Lactalis.
Felicitamos al estado po9r estas medidas, ya que sus pactos son perjudiciales para el sector cuando hablamos de la compra y perjudiciales para el consumidor cuan hablamos de venta.

RAJOY EL ANTI-PRESIDENTE

Rajoy, se está convirtiendo en el anti-Presidente de la democracia española.

Nunca en ninguna etapa democratica un pais ha retrocedido tanto en los derechos de sus ciudadanos.

Por intereses partidista, se ha cargado la Sanidad española "la mejor del mundo", la enseñanza "universal ", los derechos de los trabajadores y de los pensionistas, obtenidos a traves del tiempo. Todo, por favorecer al gran capital, a los mercados, a sus amigos que le llevaron ahí y a los que sirve de forma impresentable.

Antes de Diciembre, debe de dimitir y dejar el Gobierno a un democrata.