sábado, 29 de enero de 2011

AÚN ESTAMOS A TIEMPO, NO A UN SAN MARCOS "PEATONAL"

AÚN ESTAMOS A TIEMPO, PARA QUE SAN MARCOS NO SEA PEATONAL.
Si somos capaces de movilizarnos y hacer barreras humanas a lo largo de la calle San Marcos, aún podemos lograr una marcha atrás y que la calle no pase a ser peatonal.
Están acabando con Lugo, quieren peatonalizar todo, para uso exclusivo de unos pocos, veamos: Calle del Progreso, Campo Castillo, Ronda da Muralla "un gran favor para el colegio de los Maristas" que no benefició a nadie.
Mientras los restos históricos, todos bajo tierra.
Nunca la ciudadanía ha podido dar su opinión de forma mayoritaria, pero quizás para eso estén los listos...
Solo estaríamos de acuerdo en una peatonalización de San Marcos, si se abre una vía subterránea entre la Plaza de Santo Domingo y la Plaza del Ferrol.
Con estas lumbreras, poco nos queda...

martes, 25 de enero de 2011

Boletín nº 0 - Da Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública. LUGO

PLATAFORMA POLA DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA. LUGO
Boletín Informativo Nº 0
Na derradeira reunión da mesa permanente da PDSP acordamos elaborar un boletín informativo de noticias, para darlle difusión entre os nosos socios, por tanto puxémonos a elo e ante a apertura do novo hospital, preséntasenos unha avalancha de noticias que creemos sería necesario darlle a maior difusión posible entre os cidadáns para contrarrestar o exceso de publicidade que realiza a Consellería de Sanidade cos cartos de tódolos/as galegos/as; publicidade por outra parte enganosa dende o noso punto de vista e que ten fácil comprobación, non temos máis que cotexar os feitos e a información dada pola Consellería.

Descoñecemos de momento a periodicidade do boletín (queremos que sexa a lo menos bimensual) aínda que todo dependerá do tempo do que dispoñamos e das noticias que vaian aparecendo, ademais os invitamos a colaborar, enviando o correo da Plataforma todo aquilo que creades conveniente para a Defensa da Sanidade pública...

Abrimos o Nº 0 cunha chamada de atención o DOG (Diario Oficial de Galicia) do xoves 13 de xaneiro 2011.
Nº de DOG; 8
Páx. do DOG: 804
Data de disposición: 13 de decembro de 2010
Sección VI. Anuncios da Administración Autonómica
Organismo. Servizo Galego de Saúde
Rango: Resolución
Título: Resolución de 3 de decembro de 2010, da Dirección Xerencia do Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, polo que se anuncia a adxudicación definitiva do servizo de lavandería para o Hospital Lucus Augusti en Lugo ABCHX1 – 10 – 013
Adxudicación a Fundosa lavanderías Industriales S.A.U. (CIF: A79475729)
Importe del canon de adxudicación. Neto: 258.000 €
IVA (18%): 46.440 €
Importe total: 304.440 €
Este proceso de adxudicación o que a Consellería de Sanidade (que dirixe Dona Pilar Farjas) chama externalización de servizos, unha faceta da “nova xestión pública” sen que elo inflúaa para que a sanidade deixe de ser un servizo público.
A este feito debemos facer unha serie de consideracións:
1.- Non existe unha “nova xestión pública” polo contrario a externalización de servizos públicos ven da escola de políticas neoliberales que se foron implantando no mundo desenrolado nos últimos 20 anos, a través de institucións como OMC (Organización Mundial del Comercio), BM (Banco Mundial e FMI (Fondo Monetario Internacional).
2.- O proceso privatizador vaise concretando en pequenos pasos:
• Externalizacións, que encubre a derivación a empresas privadas de un número crecente de servizos: Informática, cocina, lavandería, probas diagnósticas, etc....
O propósito fundamental é a expansión das políticas neoliberales, o establecemento do libre comercio e a entrada do libre mercado nos servizos públicos. Como consecuencia os servizos sanitarios pasarían a ser explotados por EMPRESAS PRIVADAS como calquera outro produto do mercado, poñendo por diante da calidade a obtención de beneficios económicos, En definitiva, o que se pretende é implantar un sistema onde practicamente a atención sanitaria esteña en mans privadas.
A actual situación de crises parece relanzar de novo o proceso de privatización. Os servizos públicos resultan ser un lucrativo nicho de negocio fronte os minguantes beneficios económicos de outros sectores. La crises nos plantexa así un reto cada vez mais acúcante para a maioría da poboación.
¿Quedarémonos de brazos cruzados mentres unhas poucas empresas enriquécense a costa dun ben que é de todos: O Sistema Público Sanitario esencial para garantir algo tan importante como a saúde?.
Debemos engadir neste boletín outro chamamento a tódolos galegos/as xa que a partires do 23 /12 /2010 parece ser que nos convertemos en arrendadores , xa que puxemos en aluguer seis locais situados na planta principal e na planta inferior, con un canon mínimo / anual de 5.000 € para os da planta principal e para os da planta inferior: canon minimo / anual 4.000 € . IVA ( %) exento

DOG (Diario Oficial de Galicia) do 14 de xaneiro 2011.
Nº de DOG: 9
Páx. do DOG: 852 é 853
Data de disposición: 22 é 23 de decembro de 2010
Sección VI. Anuncios da Administración Autonómica
Organismo. Servizo Galego de Saúde
Rango: Resolución
Título: Resolución de 22 é 23 de decembro de 2010, da Dirección Xerencia do Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, polo que se anuncia a contratación, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria do outorgamento da concesión de ocupación de dominio público a cambio de canon dun local no HLA (Hospital Lucus Augusti) para a explotación dunha oficina bancaria e de un caixeiro automático AB-CHX1–10–028 no caso da resolución 22 de decembro de 2010 e de 5 locais no mesmo Hospital para a explotación comercial dos mesmos AB-CH1-10-019 no caso da resolución do 23 de decembro.....
Supoñemos que poderemos decidir chegado o momento como utilizar o diñeiro de eses canon,,,,
Obviamos a U que se reflexa en tódalas noticias referentes o Hospital xa que de momento o Hospital Lucus Augusti non é Universitario polo que de momento non terá alumnos de medicina para su formación como o resto dos hospitais galegos.

jueves, 20 de enero de 2011

Realidade da situación sanitaria en Lugo, según nota de prensa da Plataforma por a Defensa da Sanidade Pública de Lugo

A PDSP de Lugo saudou no mes de novembro, despois de tanto retraso, a apertura do novo hospital coa esperanza que supón para unha provincia como Lugo contar cun centro destas características, novo, e coa previsión de abrir os novos e imprescindíbeis servizos de Radioterapia, Hemodinámica e Medicina nuclear.

Pero despois de case 2 meses de funcionamento, observamos que, ben debido á necesidade de cumprir os prazos políticos marcados desde Santiago polo Presidente da Xunta, o Sr. Núñez Feijoo, para a súa inauguración e posta en funcionamento, ben debido á incapacidade dos propios directivos do Sergas en Lugo, os fallos son múltiples e, coma sempre, pacientes e traballadores do centro son os que verdadeiramente sufren as consecuencias do relaxamento inicial que levou aos apuros finais.

Na PDSP descoñocemos porque aínda hoxe non hai unha centraliña telefónica á que se poida chamar dende o exterior para que pacientes e familiares poidan facer preguntas e aclarar dúbidas relativas ao funcionamento e localización das consultas ou servizos.

Sorpréndenos, e preocúpanos, que na entrada principal so funcione a porta xiratoria, que, aparte de que ás veces se para, está a provocar continuos problemas a pacientes con mala visión e con dificultades de mobilidade.

Tamén nos preguntamos como, tendo sido organizadas tantas excursións previas que tiñan coma finalidade coñecer o novo hospital e detectar posíbeis fallos, os responsábeis do mesmo non foron quen de ver problemas coma os indicados e moitos outros que seguidamente citamos para a súa inmediata solución:

• Non hai cortinas de separación no ximnasio de rehabilitación.

• A piscina de rehabilitación non ten regulado o sistema de esterilización da auga.

• Frío e calor alternan por días, sen conseguir unha temperatura regular no edificio.

• Houbo que romper un muro e facer unha porta nova para instalar a resonancia no servicio de RX.

• Capítulo aparte merecen as consultas, moi pequenas, e coa sala de exploración preto da ventana, de tal forma que se non se baixan as persianas, os pacientes son vistos dende a sala de espera do pabellón contiguo (!). Isto obriga a traballar sempre con luz artificial, medida molesta e cara polo incremento do gasto enerxético.

• Os longos corredores empeoran a situación dos doentes de máis idade, que acostuman ter patoloxias de fondo e que teñen que camiñar distancias longas ata as consultas, téndose producido xa algún desvanecemento.

E hai outro tipo de deficiencias xa denunciadas polos propios pacientes relativas a cuñas, cafetería comida, etc.

As semanas pasan e os directivos do Sergas non son capaces de dar solución a estes problemas. Ao tempo, novos problemas están xa ás portas:

• É verdade que nas consultas de especialidades, onde os pacientes teñen que desvestirse (por exemplo: xinecoloxía, cirurxía,dermatoloxía, uroloxía, etc., é dicir, case todas) so vai estar presente a enfermeira no momento da exploración?

Se isto vai ser así, non so poderá haber problemas legais, senón que, se o médico vai estar so, o tempo de consulta será maior, co que disminuirá o número de doentes que poidan ser atendidos cada día, polo que aínda se alongarán máis as listas de espera.

• A supresión de persoal de enfermería e a de médicos de guardia en Medicina interna, son medidas do plan de austeridade anunciado polo Sr. Presidente?

Austeridade é redución do gasto supérfluo. Polo que é unha completa aberración considerar o aforro de persoal coma austeridade. A realidade é que baixo desa palabra agáchase unha agresión á calidade asistencial da Sanidade pública.

• Os problemas de transporte seguen. Nin a Xefa Territorial de Sanidade, nin o Sr. Xerente do Hospital se preocuparon nunca por estudar e establecer uns horarios de autobuses beneficiosos para os pacientes nin para os traballadores.

Os pacientes tiveron que cambiar repentinamente uns lugares de consulta máis accesibles, por céntricos, por outros moito máis alonxados, illados e sen transporte público axeitado. Dase o caso de que entre a 1.55 h da e as 3,15 h da tarde non hai ningún autobús de volta á cidade, ou sexa, á mediodia hai 1 h e 20 m sen transporte público, xusto cando se produce a saída de gran número de pacientes de todas as consultas.

Algo semellante acontece a primeira hora da mañá, xa que dende que as 7.30, hora na que sae diante da Casa sindical o autobús dos traballadores, non volve haber outro ata as 9 h da mañá, é dicir, 1 h e 30 m sen transporte. .

A maior abondamento, non se ten en conta que a través da estación de autobuses, chegan moitos pacientes dende os diferentes pobos e vilas da provincia, pacientes que teñen consultas a primeira hora, pero non autobuses ata as 9h.

A PDSP, ao tempoaos cidadáns destas carencias e problemas, denuncia a pouca preocupación por parte dos directivos do Sergas (Xefa Territorial e Director Xerente) por resolvelos e facilitar o achegamento ao novo hospital de pacientes e traballadores (foron os sindicatos os que se entrevistaron cos políticos para demandar o transporte dos traballadores).

E mentres todo isto está a acontecer, a Consellería de Sanidade, que dirixe Da. Pilar Farjas, está gastando miles e miles de euros de todos os galegos e galegas en custosísimas campañas publicitarias nas que se louban as bondades e marabillas tecnolóxicas do novo hospital, campañas coas que arteiramente Da. Pilar Farjas pretende agachar non só as deficiencias do centro, senón tamén a crecente privatización de servizos médicos públicos e mesmo de hospitais enteiros (caso do de VIGO).

Esiximos menos publicidade e máis recursos. Esiximos que os cartos que se despilfarran nesas innecesarias campañas de publicidade se gasten eficazmente na dotación de máis medios e persoal nos centros, e tamén na inmediata apertura dos servizos que faltan no novo hospital.

A PDSP seguirá reclamando para Lugo un Centro de Alta Resolución de Especialidades para que a atención sexa máis próxima ao cidadán, e tamén máis cómoda e accesible, xa que nesta provincia carecemos dun desenvolvemento viario e dun servizo de transporte axeitado ás necesidades da nosa poboación, moi envellecida e crecentemete dependente.

martes, 18 de enero de 2011

El tabaco, no tendrá la culpa

Estamos seguros, que a pesar de las quejas de la Hostelería por la entrada en vigor de la Ley anti-tabaco, este no será el culpable de la perdida de ingresos del sector hostelero en los próximos tiempos.
Serán responsables los propios hosteleros, que por su egoismo y su afán recaudatorio en tiempos de "vacas flacas", les ha llevado a incrementar sin razón sus precios en porcentajes que van desde el 10 % a 50 % como termino medio.
Probablemente su café que costaba 1 € en el 2010, hoy le cobran entre 1,10 y 1,30 €, cual fue la subida de materia prima +/- 2%, vayamos mas lejos cual es el costo real de un café que nos suministran en la barra +/* 35 cts. Creemos que ya esta bien y que deben de dejar de saquearnos.
Los mismo ha ocurrido con una caña de cerveza que ha pasado como termino medio de 1,20 € a 1,50 y 1,70 €, cuando tiene un costo de alrededor de 50 cts.
Un agua, un vino, un zumo y otros productos, los margenes todavía son más exagerados.
Se están cavando su propia tumba y la culpa no la tendrá el tabaco.

La gripe 2011 .... a secas

Ahora parece que la gripe "este año, viene sin letra, sin publicidad" y se va después de habernos machacado durante 15 días; nos llama sumamente la atención el tratamiento de la propia Consellería de Sanidad ante el brote de este año 2011.
Este año, no hicieron falta mascarillas, no hubo publicidad y quizás fuimos más los afectados que en el 2010, año del despitote "gripal".
Nos queda preguntarnos, que fue de las vacunas masivas sobrantes del año pasado, de las mascarillas, de los traslados a urgencias, etc.
Acaso todo fue a parar a la basura.
Y este año nos teníamos que conformar con un "genérico" sustitutivo del Efferalgan, que igual estaba producido por un laboratorio indio y quizás con alguna parte del principio activo recomendado.
Mucho tendremos que andar, pero tenemos muchísimas dudas del trato que nos esta a dar la administración en temas sanitarios-